Tempura set No3 (30tk)

53,90 

Kana tempura No2, Salmon tempura No2, California tempura, Kioto tempura, Futo tempura